Archive

Башкы бетке өтүү
Жаңылыктар

КИМКнин аудиторлорунун квалификациясын жогорулатуу

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын ички аудиторлорунун адистүүлүгүн жана компетентүүлүгүнүн деңгээлин камсыздоо үчүн квалификациясын (окутуу) үзгүлтүксүз жогорулатуу жана анын деңгээлин квалификациялык экзамен өткөрүү жолу менен аныктоо, ички аудитордун кесипкөйлүгүн жана квалификациялуулугун