“КЫРГЫЗКУРАЛ” МАМЛЕКЕТТИК ИШКАНАСЫ

Башкы бетке өтүү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОРГОО ИШТЕРИ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК КОМИТЕТИНЕ КАРАШТУУ “КЫРГЫЗКУРАЛ” МАМЛЕКЕТТИК ИШКАНАСЫ

КОШ ЖАНА АТАЙЫН ДАЙЫНДАЛЫШТАГЫ АСКЕРДИК ДАЙЫНДАЛЫШТАГЫ ПРОДУКЦИЯНЫ,  ТЕХНИКАНЫ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЭКСПЕРТТОО,  ИМПОРТТОО ЖАНА РЕЭКСПОРТОО ЖҮРГҮЗҮҮДӨ, ОШОНДОЙ ЭЛЕ  КУРАЛДУУ КҮЧТӨРДҮ ЖАНА КР БАШКА АСКЕРДИК ТҮЗҮЛҮШТӨРҮН КАМСЫЗДОО ҮЧҮН АСКЕДИК-ТЕХНИКАЛЫК МҮЛК ЖАНА ЖАБДЫКТАР ЖААТЫНДА МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАР  ӨТКӨРҮҮЧҮ ИЧКИ МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУНУ ЖҮРГҮЗҮҮДӨ МАМЛЕКЕТТИК ОРТОМЧУ БОЛУП ЭСЕПТЕЛЕТ.

 

ЖЕТЕКТӨӨЧҮ ЖАНА ЧЕНЕМДИК ДОКУМЕНТТЕР

  • Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетине караштуу “Кыргызкурал” мамлекеттик ишканасынын уставы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 30-июлундагы № 486 Токтому менен бекитилген;
  • ишмердиктин түрлөрүнө лицензия.

УКУКТУК ФОРМАСЫ

Ишкананын түзүүчүсү – Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

Башкаруу органы – Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети

Менчик формасы – мамлекеттик

Каржылоо – ишкана чарбалык ишмердүүлүктү жүргүзүүгө, өзүн өзү финансылоого, өзүн өзү актоого укугу бар юридикалык жак болуп эсептелет

 

ИШМЕРДИГИНИН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ

  • КР аскердик-техникалык кызматташтыктын субьекттери менен биргеликте кош дайындалыштагы аскердик дайындалыштагы продукцияны, техниканы жана технологияларды эксперттоо,  импорттоо жана реэкспортоо боюнча иштерди аткаруу;
  • Куралдуу Күчтөрдүн штаттан тышкары транспорттук каражаттарын сатуу;
  • эсептен чыгарылган аскердик куралдарды жана техникаларды утилдештирүү, ломду, кара жана түстүү металлдардын калдыктарын кайра иштетүү (сатуу);
  • аскердик куралдарды жана техникаларды оңдоо  жана модернизациялоо боюнча биргелешкен ишканаларды түзүү

НЕГИЗГИ МАКСАТТАРЫ:

–  КР КИМК кошуундарын, бөлүктөрүн  жана мекемелерин материалдык-техникалык каражаттар менен камсыздоо;

– куралдарды жана аскердик техниканы оңдоо, модернизациялоо;

–  бюджеттен каражат кетирбей аскердик продукциянын жаңы түрлөрүн сатып алуу.

ИШКАНАНЫН НЕГИЗГИ МИЛДЕТТЕРИ:

– КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧЕТ МАМЛЕКЕТТЕР МЕНЕН АСКЕРДИК-ТЕХНИКАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫК СИСТЕМАСЫН ЖАКШЫРТУУ;

– АСКЕРДИК, КОШ ЖАНА АТАЙЫН БАГЫТТАГЫ ПРОДУКЦИЯНЫ, СТРАТЕГИЯЛЫК ЧИЙКИ ЗАТТЫ ЖАНА МАТЕРИАЛДАРДЫ ЭЛ АРАЛЫК РЫНОККО НАТЫЙЖАЛУУ ЖЫЛДЫРУУ;

– КР КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮН ЖАНА БАШКА АСКЕРДИК ТҮЗҮЛҮШТӨРҮН АСКЕРДИК ЖАНА АСКЕРДИК-ТЕХНИКАЛЫК МҮЛК ЖАНА ШАЙМАНДАР МЕНЕН КАМСЫЗДОО ҮЧҮН ИМПОРТТУК ЖАНА ИЧКИ МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАРДЫ ӨТКӨРҮҮ;

– КОРГОО ЖААТЫНДАГЫ ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ЖАНА ТАЖРЫЙБАЛЫК-КОНСТРУКТОРДУК ИШТЕРДИ КР МЫЙЗАМДАРЫ МЕНЕН БЕЛГИЛЕНГЕН ТАРТИПТЕ КЕЛИШИМДИК НЕГИЗДЕ УЮШТУРУУ;

–  КЕЛИШИМДЕРДИН НЕГИЗИНДЕ КР МЫЙЗАМДАРЫ МЕНЕН ТЫЮУ САЛЫНБАГАН БАШКА ИШМЕРДИКТИ ИШКЕ АШЫРУУ.