КИМКнин аудиторлорунун квалификациясын жогорулатуу

КИМКнин аудиторлорунун квалификациясын жогорулатуу

Overview

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын ички аудиторлорунун адистүүлүгүн жана компетентүүлүгүнүн деңгээлин камсыздоо үчүн квалификациясын (окутуу) үзгүлтүксүз жогорулатуу жана анын деңгээлин квалификациялык экзамен өткөрүү жолу менен аныктоо, ички аудитордун кесипкөйлүгүн жана квалификациялуулугун тастыктаган тийиштүү сертификат берүү системасы керек.

Аталган тапшырманы чечүү үчүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын ички аудиторлорунун квалификациясын үзгүлтүксүз жогорулатуу жана Мамлекеттик органдардын ички аудит кызматтарынын талаптагыдай кесиптик деңгээли, билими жана көндүмү бар адистерин татыктуу тандоо ошондой эле алардын иш билүү деңгээлдерин өркүндөтүүгө жана колдоого багытталган, Мамлекеттик сектордо ички аудиторду сертификациялоо жөнүндө жобо менен регламенттелүүчү сертификациялоо системасы киргизилген.

2019-жылдын 29-апрелинде Мамлекеттик сектордогу ички аудиторду сертификациялоо жөнүндө жобого ылайык жана ички аудит боюнча сертификат алууга квалификациялык экзамен тапшыруу Программасы боюнча квалификациялык экзаменди ийгиликтүү тапшыргандыгы үчүн төмөнкүлөргө ички аудитордун квалификациялык сертификаты тапшырылды:

– майор Н.К. Куштаровго – КР КИМК ички аудит бөлүмүнүн

башчысына;

– майор А.А. Курмановго – КР КИМК ички аудит бөлүмүнүн

башчысынын орун басары – ички аудит бөлүмчөсүнүн башчысына;

– улук лейтенант У.С. Сатыбековго – КР КИМК ички аудит бөлүмүнүн талдоо, баалоо жана мониторинг бөлүмчөсүнүн башчысына.

Категория: Жаңылыктар

Комментарий кошуу

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*