Куралдуу Күчтөрдө офицердик курамдын жана прапорщиктердин контракт боюнча аскердик кызматты өтөөсүнүн тартиби жөнүндө жобо

Башкы бетке өтүү