Кызмат өтөгөн жылдары үчүн аскердик пенсияны эсептөө

Башкы бетке өтүү

Кызмат ɵтɵɵ жылдары боюнча берилүүчү пенсиянын эсептɵɵ механизми “Аскер кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13,14,45-беренелеринде белгиленген.

“Аскер кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 45-беренесине ылайык офицердик курамдагы адамдарга … пенсиялар акчалай каражаттарынан эсептелип чыгарылат. Мында аларга пенсияларды эсептөө үчүн тиешелүү кызматы боюнча, аскердик же атайын наамы боюнча берилүүчү маяналар, пайлык акчалар жана көп жыл иштегендиги үчүн – (үзгүлтүксүз иштегендиги үчүн) проценттик кошумча төлөөлөр эске алынган тиешелүү маяналар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу тартипте жана өлчөмдөрдө эске алынат, тактап айтканда:

Кызмат ɵтɵгɵн  жылдары боюнча аскер кызматчыларынын пенсиясынын курамы:

  1. Аскердик кызмат орду боюнча маяна;
  2. Аскердик наамы боюнча маяна;
  3. Кызмат ɵтɵгɵн жылдары үчүн пайыздык кошумча акы;
  4. Пайлык акча.

Жогоруда кɵрсɵтүлгɵн пенсиянын курамдык бɵлүгү жалпысынан кызматтык жылдарынын  суммасынан 55% дан  80% га чейин чектелет,  алар пенсиянын акыркы ɵлчɵмү болуп эсептелет. 

Кыргыз Республикасынын Өкмɵтүнүн 2010-жылдын 02-февралындагы № 51 “Аскер кызматчыларынын пенсиясынын ɵлчɵмүн индексациялоо боюнча чаралар жана 2010-жылдын 1-январынан баштап жеӊилдиктердин ордуна ай сайын акчалай компенсацияларды тɵлɵɵ жɵнүндɵ” токтомуна ылайык коммуналдык кызмат кɵрсɵтүүгɵ акы тɵлɵɵдɵ мурда 50 пайыздык жеӊилдик укугу бар пенсионерлерге коммуналдык кызмат кɵрсɵтүүлɵргɵ жеӊилдик наркынын ордуна 650 сом ɵлчɵмүндɵ 2010-жылдын 1-январынан баштап ай сайын компенсация тɵлɵнүүдɵ.