Коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча чаралар

Башкы бетке өтүү
Next »Page 1 of « Prev

Коррупцияга каршы  чаралар

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын
12-ноябрындагы ПЖ № 215 «Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар жөнүндө»  Жарлыгын  жана  КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-мартындагы № 170 токтому менен бекитилген 2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы саясатынын мамлекеттик стратегиясын аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын иш-чараларынын планын ишке ашыруу алкагында, 2015-жылы Кыргыз Республикасынын Коргоо Кеӊешинин катчылыгынын калкасында Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин системасында коррупциялык зоналарды жана коркунучтарды  табуу жана аныктоо  боюнча иш жүргүзүлүүдө.

Ушул максатта КР Коргоо Кеӊешинин катчылыгы менен төмөнкү курамдагы жумушчу топ түзүлгөн:

  • КР Коргоо Кеӊешинин эксперттери;
  • КР Аскер прокуратурасынын өкүлдөрү;
  • Аскердик контрчалгындоо башкармалыгы;
  • КР МУКК коррупцияга каршы кызматы;
  • көз карандысыз эксперттер.

                                                                           

Азыркы этаптагы коррупция менен күрөшүүнүн актуалдуулугун эске алып, бул жумушчу топ Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин андан ары Куралдуу Күчтөрүнүн бардык системасында коррупциялык зоналарды жана коркунучтарды табуу жана аныктоо боюнча көп иштерди аткарды. Алардын жыйынтыгы боюнча Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин системасында коррупциялык коркунучтарды жоюу боюнча коррупцияга каршы чаралардын ачыктыгын камсыздоо максатында пландаштырылган иш-чаралар өткөрүлүүдө, ал жерде өзүнчө коррупциялык зоналар аныкталган.

 

  • аскер комиссариаттарынын системасы;
  • аскердик билим берүү чөйрөсү;
  • мамлекеттик ишканалар;
  • бюджеттик жана атайын каражаттарды пайдалануу;
  • кадрлык маселелер.

 

Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин системасындагы коррупциялык көрүнүштөр жөнүндө билдирүүлөр боюнча ишеним телефону иштейт.

 

 

Маалымдама материал

 

КР КИМК коррупцияга каршы иштеринин анализи төмөнкүнү көрсөттү, 2014-жылдан баштап 2017-жылга чейинки мезгилде КР МУКК жана АП органдары тарабынан 140 жазык иши козголгон. Жазык иштеринин 83% аскер комиссариаттарынын кызматкерлерине карата козголгон.

2014-жылы – КИМК боюнча 41 жазык иши, алардын ичинде 31 аскер комиссариаттарына карата;

2015- жылы – КИМК боюнча 27 жазык иши, алардын ичинде 18 аскер комиссариаттарына карата;

2016- жылы – КИМК боюнча 38 жазык иши, 35 аскер комиссариаттарына карата;

2017-жылы – КИМК боюнча 34 жазык иши,  2 аскер комиссариаттарына карата;

 

Өзгөчө белгилеп кетсек, КР КИМК караштуу мамлекеттик ишканаларда азыркыга чейин штаттан тышкаркы аскер техникасын, металлдардын эритмесин сатуу, лецензияларды берүү ж.б. механизимдер иштелип чыккан эмес.

Мисалы «Аскер курулулуш» МИ айрым учурларда мамлекеттик сатып алуулар, курулуш материалдардын чыгымдарынын көлөмүн негизсиз жогорулатуу, бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз которуу боюнча  мурда аныкталган коррупциялык схемалар азыр да кездешүүдө.

КР МУКК Коррупцияга каршы кызматы аныктаган бузуулардын жыйынтыгы боюнча 2015-жылы 17 жазык иш козголгон, анын ичинде 12 «Аскер курулуш» МИ карата, калгандары айрым кызмат адамдарына карата козголгон, ошону менен бирге аныкталган зыяндын суммасы 200 млн. сомдон ашат.