“Мурас” бала бакчасы бойунча жалпы маалымат

Башкы бетке өтүү

 

№ 110 “Мурас” МББМ жөнүндө жалпы маалымат

 

          Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин мектепке чейинки билим берүү мекемеси болгон № 110 “Мурас”  бала бакчасы              (мындан ары кыскача МББМ – мектепке чейинки билим берүү мекемеси), Бишкек гарнизонунун аймагында Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин уюмдарынын, кошуундарынын, бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин, аскер кызматчыларынын, жумушчуларынын жана  кызматчыларынын, ошондой эле аталган ведомствонун ардагерлеринин балдарын мектепке чейинки билим берүү программасы, Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча комитетинин түзүмдүк бөлүкчөсү жана ведомстволук мектепке чейинки билим берүүчү мекемеси болуп саналат.

            МББМ – өзүнүн билим берүү, укуктук – чарбалык, экономикалык иш-чарларын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик стандартынын мектепке чейинки билим берүү жана балдарга камкордук көрүү ( мындан ары – мамлекеттик стандарт) жана  Кыргыз Республикасынын башка укуктук нормативдик документтеринин, Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө, мектепке чейинки билим берүү жөнүндө ошондой эле уставдын негизинде жүргүзөт.

МББМге Бишкек гарнизонунда жайгашкан, Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин  бирикмелеринин, аскер бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин аскер кызматкерлеринин, жумушчу жана кызматчыларынын жана ошондой эле Кыргыз  Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин  ардагерлеринин 2 жаштан 7 жашка чейинки балдары кабыл алынат.

      Билдирмеге резолюцияны Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары коет. Балдарды кабыл алуу электрондук кезектин негизинде жүргүзүлөт.

            МББМ 2 жаштан 7 жашка чейинки курактагы балдарды коомдук тарбиялоонун мектепке чейинки билим берүү мекемеси болуп эсептелет жана төмөнкүдөй топтору бар;

  • Кенже топ 3 жаштан 4 жашка чейин - 32 бала

  • Кенже топ 3 жаштан 4 жашка чейин- 32 бала

  • Орто топ   4 жаштан 5 жашка чейин. - 35 бала

  • Орто топ   4 жаштан 5 жашка чейин -   37 бала

  • Жогорку топ  5 жаштан 6 жашка чейин - 47 бала

        Даярдоочу топ   6 жаштан 7 жашка чейин - 42 бала

      МББМге келген балдардын жалпы саны - 225 бала

      Топтордуу толуктоону бала бакчанын директору жүргүзөт, жашына ылайык топторго     которуу жыл сайын 1 августтан 1-сентябрга чейин болот.

      МББМге балдарды алуу төмөнкү документтердин негизинде жүргүзүлөт.

      - ата-эненин билдирмеси;

      - баланын ата – энесинин иштеген жеринен тил каты;

  - медициналык документтер (форма 0,26. форма 0,63);

      - туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;

      - ата - энесинин никеси жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

      - өздүгү тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү ( ата-энесинин паспорту).

       Баланын киргизүүдө МББМ менен ата-эненин ортосунда келишим түзүлөт.        Келишимде балдарды кабыл алуу, тарбиялоо жана бала бакчадан чыгаруунун шарттары аныкталып, эки жактын укуктары белгиленет.

      МББМге балдардын келүү  убактысы 12 саатты түзөт.

      Эртең мененки 7.00 дон кечки 19.00 го чейин МББМде окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт.