Суроо жооп болуму

Башкы бетке өтүү
 1. Баккан адамынан айрылгандыгы боюнча төлөнүүчү пенсия кандай учурларда дайындалат?

Жообу: Аскер кызматкерлеринин, прокуратура органдарынын прокурорлорунун жана тергөөчүлөрүнүн, ички иштер органдарынын, Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын, жазык-аткаруу тутумунун мекемелери менен органдарынын, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кызматкерлеринин, каржы полициясынын, атайын байланыш кызматынын башкаруучу жана катардагы курамындагы адамдардын үй-бүлөлөрүнө баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсиялар, эгерде алардын баккан адамы кызмат өтөп жаткан мезгилде же кызматтан бошогондон кийин кеминде 3 айдан кийин же болбосо бул мөөнөттөн кийин, бирок кызмат өтөп жаткан мезгилде алган жараатынын, контузиясынын, мандеминин же оорусунун натыйжасында каза болгон учурда, ал эми аскер кызматкерлеринин, прокуратура органдарынын прокурорлорунун жана тергөөчүлөрүнүн, ички иштер органдарынын, Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын, жазык-аткаруу тутумунун мекемелери менен органдарынын, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кызматкерлеринин, каржы полициясынын, атайын байланыш кызматынын башкаруучу жана катардагы курамындагы адамдардын ичинен болгон пенсионерлердин үй-бүлөлөрүнө алардын баккан адамы пенсия алып жаткан мезгилде каза болгон учурда дайындалат. Мында согуштук аракеттердин убагында дайынсыз жок болуп кеткен аскер кызматкерлеринин үй-бүлөлөрү фронтто курман болгондордун үй-бүлөлөрүнө теңештирилет.

 

 1. Баккан адамынан айрылгандыгы боюнча төлөнүүчү пенсияны алууга ким укуктуу?

Жообу: Каза болгон (курман болгон) аскер кызматкерлеринин, прокуратура органдарынын прокурорлорунун жана тергөөчүлөрүнүн, ички иштер органдарынын, Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын, жазык-аткаруу тутумунун мекемелери менен органдарынын, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кызматкерлеринин, каржы полициясынын, атайын байланыш кызматынын башкаруучу жана катардагы курамындагы адамдардын багуусунда болгон эмгекке жарамсыз үй-бүлө мүчөлөрү баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсия алууга укуктуу болушат.

Багуучунун багуусунда болгон-болбогондугуна карабастан пенсия: эгерде алар баккан адамы каза болгондон кийин жашоого болгон каражат булактарынан ажырап калышса эмгекке жарамсыз балдарына, эмгекке жарамсыз ата-энелерине жана жубайына; фронтто, Чернобыль АЭСиндеги жана граждандык же аскердик арналыштагы башка атомдук объектилердеги кыйроонун натыйжасында же болбосо согуш аракеттерин жүргүзүп жаткан өлкөлөрдө интернационалдык милдетин аткаруу учурунда курман болгон аскер кызматкерлеринин эмгекке, жарамсыз ата-энелерине жана аялдарына баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсия дайындалат.

 

 1. Өгөй ата-энеси баккан адамынан айрылгандыгы боюнча төлөнүүчү пенсияны алууга укуктуубу?

Жообу: Өгөй ата жана өгөй эне каза болгон өгөй баласын жана өгөй кызын кеминде 5 жыл тарбиялашса жана багышса, алардын атасы жана энеси менен бирдей эле пенсия алууга укуктуу болушат.

 1. Пенсиялардын кандай өлчөмдɵрү бар?

Жообу: Баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсиялар төмөндөгүдөй өлчөмдөрдө дайындалат:

а) мурдагы СССРди, КМШны жана Кыргыз Республикасын коргоодо же аскердик кызматтын (кызматтык милдеттерди) башка милдеттерин аткаруу учурунда жаракат, контузия же жарат алуунун натыйжасында, же болбосо фронтто болгондугуна байланыштуу, Чернобыль АЭСиндеги жана граждандык же аскердик арналыштагы башка атомдук объектилердин кыйроосунун кесепеттерин жоюуга байланыштуу иштерди аткаруунун натыйжасында, же согуш аракеттерин жүргүзүп жаткан өлкөлөрдө интернационалдык милдетин аткарууга байланыштуу каза болгон аскер кызматкерлеринин, прокуратура органдарынын прокурорлорунун жана тергөөчүлөрүнүн, ички иштер органдарынын, Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын, жазык-аткаруу тутумунун мекемелери менен органдарынын, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кызматкерлеринин, каржы полициясынын, атайын байланыш кызматынын башкаруучу жана катардагы курамындагы адамдардын үй-бүлөлөрүнө үй-бүлөсүнүн ар бир эмгекке жарамсыз мүчөсүнө багуучунун иштеп тапканынын 40 проценти өлчөмүндө пенсия дайындалат. Согуштун майыбы, Чернобыль АЭСиндеги жана граждандык же аскердик арналыштагы башка атомдук объектилердин кыйроосунун кесепеттерин жоюуга катышкан каза болгон пенсионерлердин үй-бүлөлөрүнө жана курамында ата-энесинин экөөнөн тең айрылган балдар (тоголок жетимдер) болгон үй-бүлөлөргө баккан адамынын өлүмүнүн себебине карабастан ушундай эле өлчөмдө пенсия дайындалат.

б) аскердик кызматтын милдеттерин (кызматтык милдеттерди) аткаруу менен байланышпаган кырсыктын натыйжасында жаракат алуунун, же фронтто же согуш аракеттерин жүргүзүп жаткан өлкөлөрдө интернационалдык милдетин аткаруу менен байланышпаган оорунун натыйжасында каза болгон аскер кызматкерлеринин, ички иштер органдарынын, Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын, жазык-аткаруу тутумунун мекемелери менен органдарынын, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кызматкерлеринин, каржы полициясынын, атайын байланыш кызматынын башкаруучу жана катардагы курамындагы адамдардын үй-бүлөлөрүнө үй-бүлөсүнүн ар бир эмгекке жарамсыз мүчөсүнө багуучунун иштеп тапканынын 30 проценти өлчөмүндө пенсия дайындалат.

 

 1. Менин жолдошум аскер пенсионери болчу, мен анын пенсиясына ɵтсɵм болобу жана кайсы жашта?

Жообу: Мыйзамдын 32-беренесинин «б» пунктуна ылайык …эгерде атасы пенсиялык куракка – 60 жашка толсо, энеси жана аялы 55 жашка толсо же болбосо майып болушса пенсия алууга укуктуу.

 1. Балам аскер окуу жайында окуйт, ага кандай пенсия чектелет?

Жообу: Мыйзамдын 34-беренесине ылайык толук мамлекеттик багууда болгон башка балдарга дайындалган пенсиянын 25 проценти төлөнөт.

 1. Балдарыма канча жашка чейин пенсия чектелет?

Жообу: Күндүзгү окуу формасы боюнча окуган билим берүү уюмдарынын окуучулары окуу мөөнөтүн аяктаганга чейин, бирок 23 жаштан ашпаган курак эсептелет.

 1. Менин балам 5 жашта, азыркы убакытта иштебеймин, мага баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсия чектелеби?

Жообу: Мыйзамдын 32-беренесинин негизинде эгерде Сиз иштебесениз (иштебегендиги тууралуу  маалым кат) жана баланыз 8 жашка чыга элек болсо, Сизге пенсия чектелет.

 1. Баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсияны дайындоо үчүн чогултулуучу документтер:

– бөлүктүн тизмесинен чыгарылгандыгы жөнүндө буйруктун көчүрмөсү;

– каза болгондугу тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;

– акчалай аттестат;

– жашаган жери боюнча КРнын Социалдык фондунун аймактык башкармалыгынан маалым кат;

– жашаган жеринен маалым кат;

– үй-бүлө курамы жөнүндө маалым кат;

– пенсия алуучунун паспортунун көчүрмөсү;

– пенсия алуучунун 3х4 өлчөмүндөгү (кызыл фондогу, жалтырабаган) – 2 даана фото сүрөтү;

– никелешүү тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;

– 16 жашка толо элек балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүнүн көчүрмөлөрү;

– балдардын окуган жерлеринен маалым каттар, жылына 2 жолу берилет.

 1. Пенсияларды дайындоонун кандай шарттары бар?

Жообу: Майыптыгы боюнча пенсиялар эгерде алар кызмат өтөп жаткан мезгилде же кызматтан бошонгондон кийин кеминде 3 айдан кийин майып болуп калса, же болбосо эгерде алар бул мөөнөттөн кечирээк, бирок кызмат өтөө мезгилинде жарат алуунун, контузия болуунун, мандемдүү болушунун же ооруга дуушар болуунун натыйжасында майып болуп калса, аскер кызматкерлерине, прокуратура органдарынын прокурорлоруна жана тергөөчүлөрүнө ички иштер органдарынын, Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын, жазык-аткаруу тутумунун мекемелери менен органдарынын, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кызматкерлерине, каржы полициясынын, атайын байланыш кызматынын башкаруучу жана катардагы курамындагы адамдарга дайындалат.

 1. Майыптыкты ким аныктайт?

Жообу: Майыптыктын тобу жана себептери, ошондой эле майып болуунун убактысы Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу аймактык медициналык-социалдык эксперттик комиссиялар (МСЭК) тарабынан аныкталат, алар Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү Жобонун негизинде иш жүргүзөт.

 1. Майыптыгы боюнча берилүүчү пенсиянын өлчөмдөрү

Жообу: Аскер кызматкерлерине майыптыгы боюнча пенсиялар төмөндөгүдөй өлчөмдөрдө дайындалат:

а) I жана II топтогу согуштун майыптарына иштеп тапканынан (акчалай каражаттын суммасынын, мындан ары иштеп тапканы деп аталат) 80 проценти, III топтогу майыптарга – 60 проценти өлчөмүндө дайындалат.

б) I жана II топтогу башка майыптарга иштеп тапканынын – 55 проценти, III топтогуларга – 30 проценти өлчөмүндө дайындалат.

 1. Майыптыгы боюнча пенсияны тариздөө үчүн КР КИМК нын пенсиялык бөлүмүнө төмөнкү документтерди берүү зарыл:

– бошонгондугу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү;

– акчалай аттестат;

– жашаган жери боюнча КРнын Социалдык фондунун аймактык башкармалыгынан маалым кат;

– жашаган жеринен маалым кат;

– үй-бүлө курамы жөнүндө маалым кат;

– паспорттун көчүрмөсү;

– 3х4 өлчөмүндөгү (кызыл фондогу, жалтырабаган) – 2 даана фото сүрөт;

– аралаш стажы болгон учурда эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

– ооругандыгы жөнүндө күбөлүк;

– майыптык тобу жөнүндө МСЭКтин маалым каты.

 1. Кызмат өтөгөн жылдары үчүн пенсия алууга кимдер укуктуу?

Жообу:

а) кызматтан бошотулган күнгө карата аскер кызматында же ички иштер органдарында, Өрткө каршы мамлекеттик кызматында, каржы полициясында 20 же андан ашык кызмат өтөгөн аскер офицердик курамдагы адамдар, прапорщиктер, мичмандар жана үстөк кызмат өтөгөн аскер кызматкерлери, ички органдардын, Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын, жазык-аткаруу тутумунун мекемелери менен органдарынын, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кызматкерлери, каржы полициясынын, атайын байланыш кызматынын башкаруучу жана катардагы курамындагы адамдар;

б) кызматтан курагы боюнча, оорусуна байланыштуу штаттардын кыскарышына же ден соолугунун чектелген абалына байланыштуу бошотулган жана кызматтан бошотулган күнгө карата;

– 25 календардык жыл жана андан ашык жалпы камсыздандыруу стажысы бар, анын кеминде 12 жыл жана 6 айын аскер кызматында же ички иштер органдарында, Өрткө каршы мамлекеттик кызматында, каржы полициясында кызмат өтөгөн 50 жаш курагындагы эркектер;

– 20 календардык жыл жана андан ашык жалпы камсыздандыруу стажысы бар, анын кеминде 10 жылын атайын наам берилген учурдан тартып аскер кызматында же ички иштер органдарында, Өрткө каршы мамлекеттик кызматында, каржы полициясында кызмат өтөгөн 45 жаш курактагы аялдар көп жыл кызмат өтөгөндүгү үчүн пенсия алууга укуктуу.

 

 1. Көп жыл иштегендиги үчүн пенсиялар кандай өлчөмдөрдө дайындалат?

Жообу:

а) 20 жана андан ашык жыл кызмат өтөгөн офицердик курамдагы адамдарга, прапорщиктерге, мичмандарга жана үстөк кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерине, ички иштер органдарынын, Өрткө каршы мамлекеттик кызматынын, жазык-аткаруу тутумунун мекемелери менен органдарынын, баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын кызматкерлерине, каржы полициясынын, атайын байланыш кызматынын башкаруучу жана катардагы курамындагы адамдарга 20 жыл кызмат өтөгөндүгү үчүн – акчалай каражаттардын тиешелүү суммасынын 55 проценти, ал эми курагына же оорусуна байланыштуу отставкага кеткендерге – 60 проценти, 20 жылдан ашык кызмат өтөгөн ар бир жыл үчүн акчалай каражаттардын тиешелүү суммасынын 3 проценти бирок бардыгы бул суммалардын 80 процентинен ашык болбоого тийиш;

б) офицердик курамдагы, прапорщик, мичман жана үстөк кызмат өтөгөн аскер кызматындагы жалпы камсыздандыруу стажысы 25 календардык жыл жана андан ашык болгон жана анын кеминде 12 жыл 6 айын аскерде же ички иштер органдарында, Өрткө каршы мамлекеттик кызматында, каржы полициясында өтөгөн эркектерге, 20 календардык жыл жана андан ашык жалпы камсыздандыруу стажысы бар жана атайын наам ыйгарылган учурдан тартып 10 жыл аскер же ички иштер органдарында, Өрткө каршы мамлекеттик кызматында, каржы полициясында кызмат өтөгөн аялдарга  жалпы камсыздандыруу стажысы үчүн; 25 жыл иштеген эркектерге, 20 жыл иштеген аялдарга акчалай каражаттардын тиешелүү суммасынын 55 проценти жана 25 жылдан ашкан ар бир жыл үчүн 1 проценти өлчөмүндө дайындалат.

 1. ЖЭ 2 (СП2) деген эмне?

Жообу: ЖЭ 2 – жекече эсеп киргизилгенден кийинки камсыздандыруучу бөлүктүн бир айлык өлчөмү.

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздарылган адамдарга камсыздандыруу стажын жана орточо айлык акыны же топтолгон камсыздандыруу салымдарын эске алуу менен белгиленген жана ушул Мыйзамдын 22-беренесинин 3-пунктуна ылайык эсептелген пенсиянын бир бөлүгү – пенсиянын камсыздандыруучу бөлүгү болуп эсептелет.

 1. ЖЭ 2 ни эсептөө үчүн өздүк камсыздандыруу эсебинен көчүрмө ким тарабынан берилет?

Жообу: Өздүк камсыздандыруу эсебинен көчүрмөлөр Социалдык фонддун жергиликтүү  органдары тарабынан берилет.

 

 1. ЖЭ 2 ни кимге алып келүү керек?

Жообу: Өздүк камсыздандыруу эсебинен көчүрмөлөр пенсия төлөөнчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилет.

 

 

 1. ЖЭ 2 ни кайсы убакытта алып келүү керек?

         Жообу: Өздүк камсыздандыруу эсебинен көчүрмөлөр жекече эсеп киргизилгенден кийин жана иштелген жыл үчүн камсыздандыруу салымдарынын суммалары жеке эсептерде топтолгондон кийин кийинки жылы берилет.

Суроо: Окутуучу жана атайын жыйындарга чакырылган аскер кызматчыларынын жана аскерге милдеттүүлөрдүн жана аларга теңештирилген адамдардын өмүрүн жана ден соолугун милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу боюнча камсыздалгандарга камсыздандыруу суммаларын алууда кандай иш кагаздарын тапшыруу керек.

Жообу: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 3-февралындагы № 55 Токтому менен бекитилген Окутуучу жана атайын жыйындарга чакырылган аскер кызматчыларынын жана аскерге милдеттүүлөрдүн жана аларга теңештирилген адамдардын өмүрүн жана ден соолугун милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу боюнча камсыздалгандарга камсыздандыруу суммаларын толөп берүү жөнүндө чечим чыгаруу үчүн керектүү документтердин тизмесине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 12-февралындагы № 50 «Кыргыз Республикасында алкоголдон, баңги каражаттарынан, психотроптук заттардан мас абалды жана алкоголь ичүү, баңги каражаттарын жана психотроптук заттарды пайдалануу фактысын аныктоо боюнча медициналык күбөлөндүрүү жүргүзүү жөнүндө жобосу бекитүү тууралуу» токтомуна ылайык төмөнкүдөй документтерди берүү зарыл:

 

 1. Камсыздандырылган адам аскердик кызматты өтөө, аскердик жыйындарда болгон мезгилде курман болгон (дүйнөдөн кайткан) учурда төмөнкүдөй документтер таризделет:

– милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу боюнча пайдага ээ болуучудан камсыздандыруу суммасын төлөп берүү жөнүндө арыз (камсыздандырылган адамдын жашы жете элек балдары жубайлардын биринин, камкорчунун же камсыздоочунун арызына киргизилет);

– аскердик бөлүктүн командиринин (мекеменин башчысынын, уюмдун жетекчисинин) камсыздандыруу учурунун келип чыгышынын жагдайлары жана камсыздандырылган адамдын камсыздандыруу учуру келип чыккан күнгө карата кызматтык маянасынын жана аскердик наамы боюнча маянасынын өлчөмү жөнүндө маалымкаты;

– камсыздандырылган адамдын дүйнөдөн кайтканы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

– аскердик бөлүктүн командиринин (мекеменин башчысынын, уюмдун жетекчисинин) камсыздандырылган адам аскердик бөлүктүн (мекеменин, уюмдун) жеке курамынын тизмесинен чыгарылганы жөнүндө буйругунун көчүрмөсү;

– пайдага ээ болуучулардын камсыздандырылган адам менен туугандык байланышын ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

– камсыздандырылган адамдын камкордукта болгондордун үстүнөн болгон камкордугунун же камсыздоосун аныктоо жөнүндө камкорчу жана камсыздоочу органдын токтомунун көчүрмөсү;

– камкорчу жана камсыздоо органынын камсыздандырылган адамдын ата-энесинин жок экендигин жана анын пайдага ээ болуучулар тарабынан тарбиялангандыгын жана багылгандыгын ырастаган документинин көчүрмөсү;

– камсыздандырылган адамдын 18 жаштан 23 жашка чейинки курактагы балдарын окуткандык жөнүндө билим берүү мекемесинин маалымкаты, анда алардын окууга кирген датасы көрсөтүлөт;

– камсыздандырылган адамдын балдарынын майыптыгынын алар 18 жаш куракка чыкканга чейинки белгиленгендик фактысын ырастаган, медициналык-социалдык эксперттик комиссия тарабынан берилген маалымкаттын көчүрмөсү;

– мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

– пайдага ээ болуучунун өмүрүн жана ден соолугун милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу суммасын алуудан, ал “Аскер кызматчыларынын жана окуу менен атайын жыйындарга чакырылган аскерге милдеттүүлөрдүн жана аларга теңештирилген адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынан башка мыйзамдарга ылайык ээ болгон укуктан баш тартуу жөнүндө арызы. Ушундай арызды алган камсыздандыруу уюму анын көчүрмөсүн аталган адамдардын өмүрүн жана ден соолугун ушул мыйзам жана нормативдик-укуктук актылар боюнча камсыздаган камсыздандыруу уюмдарына жиберет;

– паспортунун көчүрмөсү;

– акча которууга өздүк банк реквизиттери.

 

 1. Камсыздандырылган адам аскердик кызматты өтөө, аскердик жыйындарда болгон мезгилде алган мертинүүнүн (жаракат алуунун, травманын, контузиянын) же дартка чалдыгуунун натыйжасында аскердик кызматтан бошогондон кийин, аскердик жыйындар аяктагандан кийин бир жыл аяктаганга чейин дүйнөдөн кайткан учурда төмөнкүдөй документтер таризделет:

– ар бир пайдага ээ болуучудан камсыздандыруу суммасын төлөп берүү жөнүндө арыз (камсыздандырылган адамдын жашы жете элек балдары жубайлардын биринин, камкорчунун же камсыздоочунун арызына киргизилет);

– аскердик бөлүктүн командиринин (мекеменин башчысынын, уюмдун жетекчисинин) камсыздандыруу учурунун келип чыгыш жагдайлары жана камсыздандырылган адамдын камсыздандыруу учуру келип чыккан күнгө карата кызматтык маянасынын жана аскердик наамы боюнча маянасынын өлчөмү жөнүндө маалымкаты;

– камсыздандырылган адам дүйнөдөн кайтканы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

– медициналык-социалдык эксперттик комиссиянын камсыздалган адамды өлүмгө дуушарланткан мертинүүнүн (жаракаттын, травманын, контузиянын), оорунун себептик байланышы жөнүндө ырастамасынын көчүрмөсү;

– аскердик бөлүктүн командиринин (мекеменин башчысынын, уюмдун жетекчисинин) камсыздандырылган адам аскердик бөлүктүн (мекеменин, уюмдун) өздүк курамынын тизмесинен чыгарылганы жөнүндө буйругунун көчүрмөсү;

– пайдага ээ болуучулардын камсыздандырылган адам менен туугандык байланышын ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

– камкорчу жана көзөмөлдөөчү органдын камсыздандырылган адамдын камкордукта болгондордун үстүнөн болгон камкордугунун же көзөмөлдүгүн ырастаган токтомунун көчүрмөсү;

– камкорчу жана көзөмөлдөөчү органдын камсыздандырылган адамдын ата-энесинин жок экендигин жана анын пайдага ээ болуучулар тарабынан тарбияланганын жана багылганын ырастаган документинин көчүрмөсү;

– камсыздандырылган адамдын 18 жаштан 23 жашка чейинки курактагы балдарын окуткандык жөнүндө билим берүү мекемесинин маалымкаты, анда алардын окууга кирген датасы көрсөтүлөт;

– камсыздандырылган адамдын балдарынын майыптыгынын алар 18 жаш куракка чыкканга чейин белгиленгендик фактысын ырастаган, медициналык-социалдык эксперттик комиссия тарабынан берилген маалымкаттын көчүрмөсү;

– мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

– пайдага ээ болуучунун өмүрүн жана ден соолугун милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу суммасын алуудан, ал “Аскер кызматчыларынын жана окуу менен атайын жыйындарга чакырылган аскерге милдеттүүлөрдүн жана аларга теңештирилген адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынан башка мыйзамдарга ылайык ээ болгон укуктан баш тартуу жөнүндө арызы. Ушундай арызды алган камсыздандыруу уюму анын көчүрмөсүн аталган адамдардын өмүрүн жана ден соолугун ушул мыйзам жана нормативдик-укуктук актылар боюнча камсыздаган камсыздандыруу уюмдарына жиберет;

– паспортунун көчүрмөсү;

– акча которууга өздүк банк реквизиттери.

 

 1. Камсыздандырылган адамга аскердик кызмат өтөө, аскердик жыйындарда болуу мезгилинде майыптык белгиленген учурда төмөнкүдөй документтер таризделет:

– камсыздандырылган адамдын камсыздандыруу суммасын төлөп берүү жөнүндө арызы;

– аскердик бөлүктүн командиринин (мекеменин башчысынын, уюмдун жетекчисинин) камсыздандыруу учурунун келип чыгыш жагдайлары жана камсыздандырылган адамдын камсыздандыруу учуру келип чыккан күнгө карата кызматтык маянасынын жана аскердик наамы боюнча маянасынын өлчөмү жөнүндө маалымкаты;

– камсыздандырылган адамга майыптыкты белгилөө фактысын ырастаган, медициналык-социалдык эксперттик комиссия тарабынан берилген маалымкаттын көчүрмөсү;

– камсыздандырылган адамдын оорусу жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү же аскердик-врачтык комиссиянын маалымкаты, же организмдин функциялары туруктуу бузулуу менен ден соолугунун бузулганын ырастаган башка аскердик-медициналык (медициналык) документтер;

– камсыздандырылган адамдын өмүрүн жана ден соолугун милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу суммасын алуудан, ал “Аскер кызматчыларынын жана окуу менен атайын жыйындарга чакырылган аскерге милдеттүүлөрдүн жана аларга теңештирилген адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынан башка мыйзамдарга ылайык ээ болгон укуктан баш тартуу жөнүндө арыз. Ушундай арызды алган камсыздандыруу уюму анын көчүрмөсүн аталган адамдардын өмүрүн жана ден соолугун ушул мыйзам жана нормативдик-укуктук актылар боюнча камсыздаган камсыздандыруу уюмдарына жиберет;

– паспортунун көчүрмөсү;

– акча которууга өздүк банк реквизиттери.

 

 1. Камсыздандырылган адамдын аскердик кызматты өтөө, аскердик жыйындарда болгон мезгилде алган мертинүүнүн (жаракат алуунун травманын, контузиянын) же дартка чалдыгуунун натыйжасында аскердик кызматтан бошогондон кийин, аскердик жыйындар аяктагандан кийин бир жыл аяктаганга чейин майыптыгы белгиленген учурда төмөнкүдөй документтер таризделет:

– камсыздандырылган адамдын камсыздандыруу суммасын төлөп берүү жөнүндө арызы;

– аскердик бөлүктүн командиринин (мекеменин башчысынын, уюмдун жетекчисинин) камсыздандыруу учурунун келип чыгыш жагдайлары жана камсыздандырылган адамдын камсыздандыруу учуру келип чыккан күнгө карата кызматтык маянасынын жана аскердик наамы боюнча маянасынын өлчөмү жөнүндө маалымкаты;

– камсыздандырылган адамдын майыптыгы белгиленгендик фактысын ырастаган, медициналык-социалдык эксперттик комиссия тарабынан берилген маалымкаттын көчүрмөсү;

– камсыздандырылган адамдын оорусу жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү же аскердик-врачтык комиссиянын маалымкаты же болбосо организмдин функцияларынын туруктуу бузулуу менен ден соолугу бузулганын ырастаган башка аскердик-медициналык (медициналык) документтер;

– камсыздандырылган адамдын өмүрүн жана ден соолугун милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу суммасын алуудан, ал “Аскер кызматчыларынын жана окуу менен атайын жыйындарга чакырылган аскерге милдеттүүлөрдүн жана аларга теңештирилген адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынан башка мыйзамдарга ылайык ээ болгон укуктан баш тартуу жөнүндө арыз. Ушундай арызды алган камсыздандыруу уюму анын көчүрмөсүн аталган адамдардын өмүрүн жана ден соолугун ушул мыйзам жана нормативдик-укуктук актылар боюнча камсыздаган камсыздандыруу уюмдарына жиберет;

– паспортунун көчүрмөсү;

– акча которууга өздүк банк реквизиттери.

 

 1. Камсыздандырылган адам аскердик кызматты жана аскердик жыйынды өтөө мезгилинде оор же жеңил мертинсе (жаракат, травма, контузия алса) төмөнкүдөй документтер таризделет:

– камсыздандырылган адамдын камсыздандыруу суммасын төлөп берүү жөнүндө арызы;

– аскердик бөлүктүн командиринин (мекеменин башчысынын, уюмдун жетекчисинин) камсыздандыруу учурунун келип чыгыш жагдайлары жана камсыздандырылган адамдын камсыздандыруу учуру келип чыккан күнгө карата кызматтык маянасынын жана аскердик наамы боюнча маянасынын өлчөмү жөнүндө маалымкаты;

– аскердик-врачтык комиссиянын камсыздандырылган адам алган мертинүүнүн (жаракаттын, травманын, контузиянын) оордугу жөнүндө маалымкаты;

– камсыздандырылган адамдын өмүрүн жана ден соолугун милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу суммасын алуудан, ал “Аскер кызматчыларынын жана окуу менен атайын жыйындарга чакырылган аскерге милдеттүүлөрдүн жана аларга теңештирилген адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынан башка мыйзамдарга ылайык ээ болгон укуктан баш тартуу жөнүндө арызы. Ушундай арызды алган камсыздандыруу уюму анын көчүрмөсүн аталган адамдардын өмүрүн жана ден соолугун ушул мыйзам жана нормативдик-укуктук актылар боюнча камсыздандырып жаткан камсыздандыруу уюмдарына жиберет;

– Канды анда алкоголдун, баңги каражаттарынын жана психотроптук заттардын бар экендигине карата милдеттүү изилдөө актысы;

– паспортунун көчүрмөсү;

– акча которууга өздүк банк реквизиттери.

 

 1. Аскер кызматчы жана аскердик жыйынга чакырылган адам аскердик кызматты жана аскердик жыйынды өтөө мезгилинде алган мертинүүнүн (жаракаттын, травманын, контузиянын) же оорунун натыйжасында аскердик-врачтык комиссия тарабынан аскердик кызматка жарактуулугу чектелүү деп таанылып, аскердик кызматтан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда төмөнкүдөй документтер таризделет:

– камсыздандырылган адамдын камсыздандыруу суммасын төлөп берүү жөнүндө арызы;

– аскердик бөлүктүн командиринин (мекеменин башчысынын, уюмдун жетекчисинин) камсыздандыруу учурунун келип чыгыш жагдайлары жана камсыздандырылган адамдын камсыздандыруу учуру келип чыккан күнгө карата кызматтык маянасынын жана аскердик наамы боюнча маянасынын өлчөмү жөнүндө маалымкаты;

– аскердик-врачтык комиссия тарабынан аскердик кызматка жараксыз же аскердик кызматка жарактуулугу чектелүү деп табылган камсыздандырылган адамдын оорусу жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;

– аскердик бөлүктүн командиринин (мекеменин башчысынын, уюмдун жетекчисинин) камсыздандырылган адамды мөөнөтүнөн мурда бошотуу жана аны аскердик бөлүктүн (мекеменин, уюмдун) өздүк курамынын тизмесинен чыгаруу жөнүндө буйругунун көчүрмөсү;

– паспортунун көчүрмөсү;

– акча которууга өздүк банк реквизиттери.