Суроо/жооп

Башкы бетке өтүү

Жооп: КУАЛга ташырып жаткан жылы жалпы билим берүү уюмунун 9-классын аяктаган 15-16 жаштагы, конкурстук тандоону (медициналык күбөлөндүрүү, дене-тарбиялык даярдыгын баалоо, жалпы билим берүү предметтери боюнча тестирлөө) ийгиликтүү өткөн өспүрүмдөр кабыл алынат.

КУАЛга кабыл алуу талапкерлердин ата-энелеринин (экөөнүкү тең) же аларды алмаштырган адамдардын жазма түрүндөгү кайрылууларынын негизинде жүргүзүлөт.

Жооп: Чет мамлекеттик аскер окуу жайына тапшыруучу талапкерлер катары төмөнкүлөрдүн ичинен жалпы орто же кесиптик орто билим берүү мекемелерин аяктаган Кыргыз Республикасынын:

– аскердик кызматты өтөбөгөн 17 ден 21 жашка чейинки;

– аскердик кызматты өтөгөн 24 жашка чейинки;

– аскердик кызматты өтөп жаткан 24 жашка чейинки жарандар каралат (беш айдан кем эмес кызмат кылгангандар).

Жаш курагы аскер окуу жайына тапшырып жаткан учур болуп эсептелинет (тапшыруучу жылдын 1-сентябрына чейин).

Окууга тапшырууда талапкердин жалпы республикалык тестирлөөдө, анын ичинде тандалган адистик боюнча кошумча предметтик тестирлөөдө, чогулткан баллы КР ББжИМ ЖОЖдорго тапшыруучулар үчүн бекитилген чектик баллдан кем болбошу керек.

Мөөнөттүү жана контракттык кызматтын аскер кызматчылары конкурстук тандоого тандалган адистик боюнча тестирлөө формасындагы экзамендин жыйынтыктарынын негизинде жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктарын тапшырбастан киргизилет.

Жооп: Маектешүүнүн, медициналык күбөлөндүрүүнүн жана дене тарбиялык даярдоо боюнча зачетторду таршыруунун жыйынтыктары боюнча КУАЛга тестирлөөдөн өтпөстөн,конкурстан тышкары киргизүү укугу менен төмөнкүлөр колдонот:

– аскердик кызматтан милдеттерин аткарууда курман болгон же аскердик кызматтан милдеттерин аткарууда алынган майыптактын (жараттын, травманын, контузиянын) же оорунун кесепетинен каза болгон аскер кызматчылардын балдары (Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин иш башкармалыгынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн архивдик көчүрмө берилет);

– энеси (атасы) жок тарбияланып жаткан аскер кызматчынын балдары, каза болгондугу (ажырашкандыгы) тууралуу күбөлүктүн күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү менен;

– Кыргыз Республикасынын Баатырларынын балдары (күбөлүктүн нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү берилет);

– жетим балдар, ошондой эле багуусуз калган балдар (жетим балдардын, ошондой эле багуусуз калган балдардын статусун тастыктаган соттун же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын чечиминин нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү).

Багуусуз калган жетим балдар болуп, атасы да энеси да жок балдар эсептелет.

 

Эскертүү: бул бөлүк суроолордун келип түшүшүнө жараша толукталып турат.