“Тамга” АКЧ

Башкы бетке өтүү

КР КИМК “Тамга” аскердик көмөкчү чарбасынын

тарыхый маалым каты

 

“Тамга” аскердик көмөкчү чарбасы Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин түзүмдүк бөлүкчөсү болуп эсептелет жана ал Кыргыз Республикасынын Коргоо министринин 2007-жылдын 20-сентябрындагы №300 “Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнүн, кошуундарынын жана мекемелеринин көмөкчү чарбаларынын жана аскердик көмөкчү чарбаларынын ишмердигин уюштуруу” жөнүндө буйругунун, 2009-жылдын 25-августундагы Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин “Тамга” аскердик көмөкчү чарбасы жөнүндө Жобонун негизинде өзүнүн ишмердигин ишке ашырат.

“Тамга” аскердик көмөкчү чарбасы юридикалык жак болуп эсептелип,  өзүнүн ишмердигин толук чарба эсебинин негизинде жүргүзөт.

“Тамга” аскердик көмөкчү чарбасы Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабынын аскер бөлүктөрүнө жана мекемелерине айыл чарбасынын жана мал чарбасынын продукцияларын жеткирүүнүн жылдык пландарын, заказдардын, келишимдерди аткаруу боюнча негизги ишмердигин жүзөгө ашырат.

“Тамга” аскердик көмөкчү чарбасынын уюштуруучу орган болуп Кыргыз Республикасынын Корогоо иштери боюнча мамлекеттик комитети эсептелет.

“Тамга” аскердик көмөкчү чарбасынын ишмердигинин предмети:

  • айыл чарба азыктарын өндүрүү, аларды кайра иштетүү жана аскер бөлүктөрүнө, мекемелерге пландык тамактанууга жана чекене сатууга берүү;
  • мал, канаттуу, балык өстүрүү жана аларды аскер бөлүктөрүнө, мекемелерге пландык тамактанууга жана чекене сатууга берүү;
  • өздүк материалдык-техникалык базасын өнүктүрүү жана өндүрүштү кеӊейтүү;
  • республика боюнча сатуу орундарды ачуу;
  • жүк ташуу авто кызматтары;
  • коомдук тамактануу кызматтарын көрсөтүү (кафе, ашкана);
  • коммерциялык ишмердүүлүктү жүргүзүү жана кызмат көрсөтүү;
  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка ишмердүүлүктү жүргүзүү.