Чен азык үлүшүнүн ченемдери

Башкы бетке өтүү

1-тиркеме

1 норма

Жалпы аскердик паек

№ 

Азыктардын аталышы

Суткасына норма, гр

1

2-сорттогу нан (буудай ундан)

450

2

1-сорттогу нан (буудай ундан)

400

3

2-сорттогу буудай ун

10

4

Ар түрдү крупа

90

5

Күрүч

30

6

Макарон азыктар

50

7

1-категориядагы уй эти

150

8

Балык

100

9

Малдын майы, маргарин

30

10

Уйдун майы

30

11

Өсүмдүк майы

20

12

Кумшекер

65

13

Жаӊы картөшкө

600

14

Капуста

150

15

Кызылча

40

16

Сабиз

40

17

Баш пияз

45

18

Бадыран, помидор, көк өсүмдүктөр

40

19

Томат пастасы

6

20

Туз

30

21

Чай

1,2

22

Лавр жалбырагы

0,2

23

Калемпир

0,3

24

Уксус

2

25

Кургатылган жемиштер

30

Баардыгы калориялуулугу

4008

2-тиркеме

2 норма

Учак паек

№ 

Азыктардын аталышы

Суткасына норма, гр

1.

2-сорттогу нан (буудай ундан)

250

2.

1-сорттогу нан (буудай ундан)

300

3.

1-сорттогу буудай ун

40

4.

Ар түрдү крупа

50

5.

Күрүч

30

6.

Макарон азыктар

40

7.

1-категориядагы уй эти

250

 8.

Канаттулардын эти (1 кат. тооктор)

50

9.

Балык

100

10.

Малдын майы, маргарин

20

11.

Чала ышталган колбаса

25

12.

Өсүмдүк майы

20

13.

Уйдун майы

60

14.

Уйдун сүтү

200

15.

20% каймак

50

16.

Быштак

30

17.

Коютулган сүт шекери менен

20

18.

Сячужиналык катуу сыр

15

19.

Жумуртка, бир жумада даанадан

1

20.

Кумшекер

80

21.

Туз

20

22.

Чай

1,2

23.

Накта кофе

2,5

24.

Лавр жалбырагы

0,2

25.

Калемпир

0,3

26.

Горчичный порошок

1

27.

Уксус

2

28.

Томат пастасы

10

29.

Картөшкө крахмалы

5

30.

Дрож х/пек.суш.или прес.

0,5

31.

Жаӊы картөшкө

550

32.

Капуста

120

33.

Кызылча

30

34.

Сабиз

40

35.

Түрп

30

36.

Баш пияз

50

37.

Сарымсак

15

38.

Бадыран, помидор, көк өсүмдүктөр

110

39.

Кургатылган жемиштер

30

40.

Поливитаминдер, “С” витамини

1

Баардыгы калориялуулугу

4418

3-тиркеме

 3-норма

Тоодогу паек

№  п/п

Наименование  продуктов

Продукты, грамм

1.

2-сорттогу нан

450

2.

1-сорттогу нан

400

3.

2-сорттогу буудай ун

10

4.

Ар түрдү крупа

80

5.

Күрүч

30

6.

Макарон азыктар

50

7.

1-категориядагы уй эти

200

8.

Чала ышталган колбаса

50

9.

Балык

100

10.

Малдын майы, маргарин

30

11.

Өсүмдүк майы

20

12.

Уйдун майы

30

13.

Уйдун сүтү

200

14.

Кургатылган жемиштер

30

15.

Кумшекер

70

16.

Чай

1,5

17.

Туз

30

18.

Жаӊы картөшкө

600

19.

Капуста

160

20.

Кызылча

40

21.

Сабиз

50

22.

Баш пияз

40

23.

Бадыран, помидор, көк өсүмдүктөр

40

24.

Томат пастасы

8

25.

Лавр жалбырагы

0,2

26.

Калемпир

0,4

27.

Уксус

2

Баардыгы калориялуулугу

4374

4-тиркеме

 4-норма

Бийик тоодогу паек

№ 

Азыктардын аталышы

Суткасына норма, гр

1.

2-сорттогу нан

500

2.

1-сорттогу нан

400

3.

2-сорттогу буудай ун

10

4.

Ар түрдү крупа

100

5.

Күрүч

30

6.

Макарон азыктар

50

7.

1-категориядагы уй эти

200

8.

Чала ышталган колбаса

70

9.

Балык

100

10.

Малдын майы, маргарин

35

11.

Өсүмдүк майы

20

12.

Уйдун майы

30

13.

Уйдун сүтү

200

14.

Кургатылган жемиштер

30

15.

Кумшекер

75

16.

Чай

1,5

17.

Туз

30

18.

Жаӊы картөшкө

600

19.

Капуста

160

20.

Кызылча

40

21.

Сабиз

50

22.

Баш пияз

40

23.

Бадыран, помидор, көк өсүмдүктөр

40

24.

Томат пастасы

8

25.

Лавр жалбырагы

0,2

26.

Калемпир

0,4

27.

Уксус

2

28.

Кургатылган өрүк

50

Баардыгы калориялуулугу

4765

5-тиркеме

 5-норма

Бийик тоодогу кургак паек

№ 

Азыктардын аталышы

Суткасына норма, гр

1.

Ж/с ундан жасалган галеттер

100

2.

Кургак танкы тамак

100

3.

Кургак сут

5

4.

Кумшекер

15

5.

Крупа пшеничная

70

6.

Сары май

5

7.

Печенье

50

8.

Эт өсүмдүк консервалары

250

9.

Туристин танкы тамагы

500

10.

Рафинад кант

50

11.

Чай

4

12.

Кургатылган өрүк

100

13.

Мейиз

100

14.

Тамеки (5 класс)

10 шт.

15.

Коютулган сүт

20

Баардыгы калориялуулугу

6321,5

7-тиркеме

 7-норма

Дарылык паек

№ 

Азыктардын аталышы

Суткасына норма, гр

1.

2-сорттогу нан

250

2.

1-сорттогу нан

400

3.

2-сорттогу буудай ун

10

4.

Ар түрдү крупа

90

5.

Күрүч

30

6.

Макарон азыктар

50

7.

1-категориядагы уй эти

150

8.

Канаттулардын эти (тоок 1 кат.)

50

9.

Балык

100

10.

Уйдун майы

30

11.

Өсүмдүк майы

40

12.

Уйдун сүтү

200

13.

20% каймак

50

14.

Быштак

30

15.

Кумшекер

65

16.

Жаӊы картөшкө

600

17.

Капуста

150

18.

Кызылча

40

19.

Сабиз

40

20.

Баш пияз

45

21.

Бадыран, помидор, көк өсүмдүктөр

40

22.

Томат пастасы

6

23.

Картөшкө крахмалы

5

24.

Туз

30

25.

Чай

1,2

26.

Накта кофе

2,5

27.

Лавр жалбырагы

0,2

28.

Калемпир

0,3

29.

Уксус

2

30.

Кургатылган жемиштер

30

Баардыгы калориялуулугу

3904

9-тиркеме

 9-норма

Кыргыз Республикасынын Улуттук гвардиясынын мөөнөттүү аскер кызматынын аскер кызматчылары үчүн

№ 

Азыктардын аталышы

Суткасына норма, гр

1

1-сорттогу нан

400

2

2-сорттогу нан

350

3

2-сорттогу буудай ун

10

4

Ар түрдү крупа

80

5

Күрүч

30

6

Макарон азыктар

90

7

1-категориядагы уй эти

200

8

Чала ышталган колбаса

50

9

Балык

120

10

Жумуртка, бир жумада даанадан

2

11

Сячужиналык катуу сыр

15

12

Малдын майы, маргарин

30

13

Уйдун майы

30

14

Өсүмдүк майы

20

15

Кумшекер

65

16

Жаӊы картөшкө

600

17

Капуста

150

18

Кызылча

40

19

Баш пияз

45

20

Сабиз

40

21

Бадыран, помидор, көк өсүмдүктөр

40

22

Томат пастасы

6

23

Туз

30

24

Чай

1,2

25

Лавр жалбырагы

0,2

26

Калемпир

0,3

27

Уксус

2

28

Кургатылган жемиштер

30

29

Коютулган сүт

30

30

Жаңы жемиштер, мөмө-жемиш щиреси

100

Баардыгы калориялуулугу

5325,65

10-тиркеме

10 норма

(Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн аскер

кызматчыларынын кургак паегу)

Азыктардын аталышы

Азыктар, гр

Калориялуулугу, ккал

1.

Ж/с ундан жасалган галеттер

300

1245

2.

Эт өсүмдүк консервалары

500

1176

3.

Эт консервалары

325

708

4.

Рафинад кант

120

455

5.

Чай

4

4

Бардыгы, калориялуулугу:

3588