Жалпы маалымат

Башкы бетке өтүү

Аскердик билим берүү маселелери боюнча  жалпы маалымат

Кыргыз Республикасынын “Коргоо жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрү жөнүндө” Мыйзамы менен аскердик кадрларды даярдоо боюнча тапшырма КР КИМКне жүктөлгөн.
Бул тапшырма төмөнкү негизги багыттар боюнча аткарылып жатат:
1) КР КК Аскер институтунда КР, Россия Федерациясы, Казакстан Республикасы, Кытай Элдик Республикасы, Азербайжан Республикасы, Түркия жана Индия сыяктуу өлкөлөрдүн аскердик окуу жайларында КК ГШ жана КР КИМК, аны менен бирге КР КК Кургактагы аскерлеринин, КК Улуттук гвардиясынын жана Абадан кол салуудан коргонуу Күчтөрүнүн кошуундары, бөлүктөрү жана мекемелери үчүн офицерлерди даярдоо (курсант катары окутуу);
2) КММА аскердик кафедрасынын базасында запастагы офицерлерди даярдоо;
3) КУАЛ базасында аскердик окуу жайларга тапшырууга даярдоо (аскер адистигин өз калоосу менен тандоо);
4) аскердик билим берүү системасын жакшыртуу (аскердик кадрларды даярдоо).
Мындан тышкары, аскердик билим берүү жаатындагы эл аралык келишимдерге ылайык, офицерлердин жана контракттык аскер кызматчыларынын ичинен аскер кызматчылар билим алуу максатында ар кандай чет мамлекеттик иш-сапарларга жиберилип турат (квалификацияны жогорулатуу курстары, конференциялар, семинарлар, тажрыйба алмашуу ж.б.у.с.).
Аскердик билим берүү системасын жакшыртуу боюнча иш-чаралардын алкагында:
а) КР КК Аскер институтунда:
– офицердик курамдын квалификациясын жогорулатуу жана кайрадан даярдоо боюнча курстарды өткөрүүгө уруксат бере турган кошумча кесиптик билим берүү боюнча ишмердигин жүргүзүү үчүн, лицензия алынды;
– чет мамлекеттеги аскердик окуу жайлардагы прфессордук-окутуучу курамынын лекцияларын видео аркылуу көрсөтүүнү уюштурууга сырттан окуу боюнча интерактивдик класс пайдаланууга берилди (БОМКА 9 жардамы менен);
– индия тараптын жардамы менен жалпы аскердик күрөшүн моделдештирүү боюна интерактивдик класс ишке берилди (Кыргыз Республикасынын географиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен).
б) КУАЛ 2 жылдык окуу программасына которулду (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-августундагы № 505 токтому);
в) КММА алдындагы аскердик кафедрасынан башка, жогорку окуу жайлардын алдындагы аскердик кафедралар жоюлду (КР 2016-жылдын 30-июлундагы № 158 «Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамы, КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 7-июнундагы № 344 «Жарандык жогорку окуу жайлардын алдында түзүлгөн региондук жогорку окуу жайлар аралык аскер факультеттерин жоюу жөнүндө» токтому, КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-декабрындагы № 805 «Запастагы офицерлер программасы боюнча жарандарды аскердик даярдоого тандоо, аны уюштуруу жана өткөрүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому).
Андан сырткары, КР КК жана КР Билим берүү жана илим министрлигинин илимий-педагогикалык кадрларынын квалификациясын жогорулатуу максатында, КР жетектөөчү жогоркуу окуу жайларынан аспирантурага бюджеттик негизде сырттан окуу формасы боюнча ар жылы 1-2 орун бөлүп берүү жөнүндө маселе иштелип чыкты (2017-2018-окуу жылында КР КК Аскер институтунан 2 офицер жөнөтүлдү).
Азыркы күндө аткарылып жаткан иш-чаралар:
– КР КК АИ жана КУАЛ окуу-материалдык базасын, инфратүзүлүшүн өрчүтүү;
– аскердик окуу жайларда окуп жаткан учурда аскердик кызматын өткөрүү маселелери боюнча ченемдик-укуктук базасын жакшыртуу.
____________________________________________________